در حال بارگذاری ...

اردوی گنو دانشجویان پردیس

در مورخ 20 اسفند 96 تعداد86 نفر از دانشجو معلمان پردیس در این اردو شرکت کردند.


نظرات کاربران