در حال بارگذاری ...

قابل توجه کلیه دانشجویان

با احترام به اطلاع میرساند زمان ارزیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان  توسط دانشجویان در نیم سال دوم 96 به شرح ذیل می باشد :

1- دانشجویان مقاطع کارشناسی ,کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد:

1-1 :ارزشیابی اساتید: از تاریخ :97/03/10 لغایت :97/04/01

1-2: دریافت کارت ورود به جلسه امتحان از تاریخ  :97/03/26 لغایت 97/04/03

2- دانشجویان مهارت آموز (ماده 28):

2-1:ارزشیابی اساتید: از تاریخ :97/03/10 لغایت :97/03/20

2-2: دریافت کارت ورود به جلسه امتحان از تاریخ  :97/03/10 لغایت 97/03/20


نظرات کاربران