در حال بارگذاری ...

فراخوان همایش ملی هفتادسال برنامه ریزی توسعه در ایران

به پیوست فراخوان همایش ملی هفتادسال برنامه ریزی توسعه در ایران جهت اطلاع رسانی به اعضای هیات علمی و دانشجویان ایفاد می گردد.


نظرات کاربران