در حال بارگذاری ...

اطلاعیه خیلی مهم

قابل توجه دانشجویان ورودی 92  متعهد خدمت استان هرمزگان فرم پیوست را طبق بخشنامه تکمیل و به همراه مدارک تا زمان اعلام شده به سازمان آموزش و پرورش استان تحویل نمایید . لازم به ذکر است  قبل از رجوع به پردیس مدارک را آماده نمایید.


نظرات کاربران