در حال بارگذاری ...

اطلاعیه مهم

قابل توجه کلیه دانشجویان

آخرین مهلت ثبت اطلاعات در کارنامه سلامت تا تاریخ  96/03/30 تمدید شدید و دانشجویان تا این تاریخ فرصت دارند اطلاعات خود را در سامانه ثبت نمایند .

لازم به ذکر است چنانچه دانشجویی کارنامه سلامت خویش را تکمیل ننماید فارغ التحصیل نخواهد نشد.


نظرات کاربران