در حال بارگذاری ...

قابل توجه دانشجویان محترم

جهت دریافت کارت  ورود به جلسه ازمون از تاریخ 96/03/28   به سامانه آموزش گلستان مراجعه و کیفیت استادان خود را ارزیابی نمایید .دریافت کارت منوط به ارزشیبابی الکترونیکی از اساتید در سامانه گلستان بوده و همراه داشتن کارت الزامی است.


نظرات کاربران