در حال بارگذاری ...

دریافت کارت ورود به جلسه

قابل توجه دانشجومعلمان گرامی

جهت دریافت کارت ورود به جلسه از تاریخ 96/10/04 لغایت 96/10/15 به سامانه گلستان مراجعه نمایید.

در صورت به همراه نداشتن کارت ورود به جلسه امکان حضور در جلسه وجود ندارد.


نظرات کاربران