در حال بارگذاری ...

حضور دانشجو معلمان پردیس در نشست کتاب خوان

در روز دوشنبه 4/دی /96 دانشجو معلمان پردیس در نشست کتابخوان واقع در شهید بهشتی شرکت کردند و از خانم ها فاطمه رفیعی و عظیمه اکبرپور تقدیر به عمل آمد.


نظرات کاربران