در حال بارگذاری ...

قابل توجه کلیه اساتید محترم

مهلت ثبت نام اساتید مشاور فرهنگی توانمندسازی مهارت آموزان  ماده ۲۸از تاریخ ۱۶ دی تا اول بهمن ماه تمدید شد ثبت نام در سامانه سجفا به آدرس sajfa.cfu.ac.ir با کاربری کد مدرسی ورمز شماره ملی صورت میگیرد 


نظرات کاربران