در حال بارگذاری ...

برگزاری دوره محتوای الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان استان هرمزگان

در تاریخ 13 و 14 دیماه اولین دوره محتوای الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان با آموزش نرم افزار های Autoplay , Story line , Captivate , Flash  برای دانشجومعلمان پردیس های فاطمه الزهرا و شهید بهشتی در کارگاه کامپیوتر پردیس شهید بهشتی برگزار گردید .


نظرات کاربران