در حال بارگذاری ...

برگزاری مسابقه قرانی

در روز سه شنبه مورخ ۳ بهمن ۹۶ در نماز خانه پردیس مسابقه انتخابی دوره مربیگری قم برگزار گردید و سرکار خانم فرزانه دهقانی زاده و زبیده فیروزیان به عنوان منتخبین انتخاب گردیدند


نظرات کاربران